Yayınlanma: 24 Tem Paz 2016
Bankalar / Genel | Yazar

Türlerine Göre Banka Çeşitleri

banka cesitleri Türlerine Göre Banka ÇeşitleriTÜRLERİNE GÖRE BANKA ÇEŞİTLERİ

Bankalar pek çok kritere göre sınıflandırılabilir. Genel olarak banka türlerini ve işlevlerini şu şekilde gruplayabiliriz:

Sermayelerine göre Bankalar: Bankalar sermaye çoğunluğunun, devlete ya da özel sektöre ait oluşuna göre kamu ve özel sektör bankaları olarak iki gruba ayrılabilir;

Kamu Bankaları: Sermaye paylarının çoğunluk hisseleri, doğrudan ya da dolaylı olarak devlete ait olan bankalardır. T.C Ziraat Bankası. T.Halk Banksı bu gruba örnektir.

Özel Bankalar: Sermaye paylarının çoğunluk hisseleri, doğrudan ya da dolaylı olarak, özel sektöre ait olduğu bankalardır.

Sermaye Kökenlerine Göre Bankalar: Bankalar sermayelerinin, yabancı veya ulusal olmasına göre iki gruba ayrılırlar;

Yerli Sermayeli Bankalar: Sermayesinin çoğunluk hisselerinin yerli gruplara ait olduğu bankalardır. T.İş Bankası, Akbank gibi.

Yabancı Sermayeli Bankalar: Sermayesinin çoğunluk hisselerinin, yabancı kökenli gruplara ait olduğu bankalardır. HCBS, Citibank gibi.

Faaliyetlerine Göre Bankalar: Bu tür bankaları 5 grupta incelemek mümkündür.

Merkez Bankası: Merkez bankası banknot ihraç eder. Ekonominin gereksinimlerine, mali politikalara göre para ve kredi hacmini yürütmek için çalışmalar gerçekleştirir. Bankalar arası takas ve mahsup işlerini yürütür.

Ticari Bankalar: Bu tip bankalar başta kredi kullandırmak, esas olmak üzere havale, çek senet tahsili, kasa kiralama gibi bankacılık işlemlerini yapar.

Kalkınma Bankları: Ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla, yurt içi ve yurt dışı fonları kullanarak kredi veren bankalardır. Bu bankalar normal ticari bankalardan farklı olarak mevduat kabul etmezler. Türk Sınaî Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası buna örnektir.

Yatırım Bankaları: Şirketlere uzun ve orta vadeli finansman sağlamak için, sermaye piyasalarında ve halka arzlarda aracılık yaparlar. Aktif Yatırım Bankası, Colyon Yatırım Bankası örnek olarak verilebilir.

Katılım Bankaları: Faizsiz bankacılık temellerine göre kurulan bankalardır. Albaraka Türk, Bank Asya, Kuveyt Türk gibi.

Yazar Hakkında

_erc_

- Finansla ilgili bilgilere ulaşmanızı sağlayan bir kişi...

Yorum Ekleme Alanı

Yorumlar Onay Alır: "Bir yönetici tarafından onaylandıktan sonra sayfaya eklenir."